Politica de confidentialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conform prevederilor GDPR, care a intrat în vigoare din 25.05.2018,  avem nevoie de consimțământul dvs.  pentru a vă păstra datele personale. 

Ce este GDPR?

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Cine suntem?

Starcosan S.R.L. este o societate care functioneaza in conformitate in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, str. Hispania, Nr. 22-24, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/819/31.01.2017, CUI: 36965690

De ce prelucrăm date personale?
Prelucrarea datelorcu caracter personal se întemeiază întotdeauna pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul tău dacă ți-ai manifestat opțiunea în acest sens. Datele cu caracter personal sunt informatii referitoare la o persoana fizica care poate fi identificata, direct sau indirect. Starcosan S.R.L. prelucreaza urmatoarele date de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu,  e-mail, telefon (fix, mobil) pentru meditatii la matematica online.
Care este scopul si temeiul juridic al prelucrarii?
Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul. Situațiile în care Starcosan S.R.L. va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt inscrierea copilului Dvs. la cursurile de matematica.
Cat timp prelucram datele personale?

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate?

Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiezi de drepturi aditionale. Iata lista completa a drepturilor pe care le ai:

Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;

Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plangere – poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.

Iti poti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Bucuresti, str. Hispania, nr. 22-24, la nr. de tel: 0747509015 sau prin e-mail, la: starcosan@gmail.com. Avem un Ofiter pentru Protectia Datelor care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior mentionate.
Informatiile complete si permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea gasi incepand cu 25 mai pe site-ul nostru, la adresa https://matematicaonline.ro/politica-de-confidentialitate/. De asemenea, ne poti suna oricand pentru meditatii la matematica online si cere mai multe detalii la numerele de contact mentionate mai sus.